اصول انبارداری و مدیریت انبار

مفاهیم انبار و انباداری و آموزش مدیریت انبارهای صنعتی و کنترل موجودی و روش های خرید و حسابداری انبار

برخی فناوری های مورد استفاده در انباربخش دوم:

راه کارهای استفاده بهینه از فضای انبار:

1 - استفاده از انبارهای مرتفع :

2 - ایجاد طبقه های موازی در انبار :


 انبارهای S/R (STORAGE & RETRIVAL):

با ابداع وسایل حمل بار در ارتفاع بالا (Stacker) و متعاقب آن رو به انبارهایی با راهروهای باریک، جهشی در سیر تکاملی انبارها ظاهر شد و بدین ترتیب امکان انبارش تا ارتفاعات 6 الی 15 متر ایجاد گردید و با کاهش سطح راهروها برای عبور استکر در حد 2 الی 3 متر، فضای انبارداری به بیش از چندین برابر روشهای سنتی افزایش یافت.

 


انبارهای ( AS/RS (Automated Storage & Retrival System:

انبارهایی مکانیزه با امکان انبارش تا ارتفاعات بالا با راهروهای باریک که در آن کالا به کمک انواع تجهیزات حمل بار (استکر، کانوایر و...) به صورت اتوماتیک در محل های مختلف قرار داده و بازیابی می شود و محدودیت انبارهای S/R، در رساندن پالت های حمل در کمترین زمان با بکارگیری انواع کانوایرها وRGVها در ورودی و خروجیهای انبار مرتفع گردیده و کنترل کلیه تجهیزات بوسیله کامپیوتر و ایمن و سریع صورت می گیرد و نسبت به انبارهای سنتی از فضای بیشتری استفاده می شود. ارتفاع این انبارها تا میزان 30 و 35 متر نیز می تواند باشد.

از محاسن آن: امکان گردش مواد به صورت FIFO - امکان انبارگردانی سریع با استفاده از بانک اطلاعاتی - تعیین محل خالی بصورت On_line.


جهت اطلاعات بیشتر به مبحث ماشین آلات و ابزارهای مورد استفاده در انبار مراجعه شود.


شکل زیر یک نمونه از انبارهای مرتفع:شکل زیر نشان دهنده اجرای طبقه موازی بر روی انبار جهت انبارش:


 لینک به: بخش اول