اصول انبارداری و مدیریت انبار

مفاهیم انبار و انباداری و آموزش مدیریت انبارهای صنعتی و کنترل موجودی و روش های خرید و حسابداری انبار

نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار:


نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها


لینک به بخش  اول :


بخش اول:

١ - سیکل فرآینده های دریافت یا ارسال (مراحل ورود و خروج) کالا از/به انبار، کارخانه  یا سازمان صنعتی و تولیدی.
٢ - مراحل ثبت سند رسید و حواله های  انبار.
٣ - مراحل خروجی کالا از انبار جهت واحدهای مربوطه و درخواست کالا و متریال از انبار 
٤ - اسناد انتقال بین انبارها
٥ - ورود و خروج کالا به/از کارخانه یا سازمان
٦ - خروج ضایعات از کارخانه
٧ - ورود کالای امانی خارج شده به کارخانه
٨ - خروج محصول از کارخانه جهت فروش (روش اجرایی فروش)
٩ - برگشت محصول به کارخانه از فروش
لینک به بخش دوم:
بخش دوم:
١٠ - عملیات پایان سال مالی و انبارگردانی
١١ - نگهداری و انبارش کالا در انبار
١٢ - خرید دارائی ثابت
١٣ - فرایند تحویل دارائی ثابت از انبار  به واحد
١٤ - فرایند برگشت دارائی ثابت از واحد به جمع داری اموال
١٥ - فرایند تعمیرات یا اصلاح دارائی ثابت

١٦ - فرایند خروج موقت دارائی ثابت و بازگشت آن


17 - چک لیست بازرسی، بازدید، ممیزی و کنترلی انبار


لبنک متن کامل مطالب تاریخ ارسال: شنبه 4 آبان 1392 ساعت 10:45 | نویسنده: ابوذر شریف | چاپ مطلب 4 نظر