اصول انبارداری و مدیریت انبار

مفاهیم انبار و انباداری و آموزش مدیریت انبارهای صنعتی و کنترل موجودی و روش های خرید و حسابداری انبار

مفاهیم انبار:


مفاهیم انبار


این مبحث شامل:

١ - مقدمه
٢ - دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها:
٣ - قابلیت ها و مهارت های انباردار:
٤ - وظایف عمومی مدیریت انبار کالا (Warehousing Management):
٥ - اهداف برنامه‌ریزی مدیریت انبار، هزینه های انبارداری 
٦ - تعریف انبار و کالا:
٧ - عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار:
٨ - انبارداری و انبارش(Warehousing and Storage) و انواع موجودی انبار: 
٩ - عوامل موثر در انتخاب بهترین اندازه انبار:

١٠ - انبار از لحاظ فرم ساختمانی 


١١ - انواع انبار براساس نوع انبارش:


     ١٢ - انواع سندهای اصلی انبار:


لینک متن کامل مطالب تاریخ ارسال: شنبه 4 آبان 1392 ساعت 10:46 | نویسنده: ابوذر شریف | چاپ مطلب 1 نظر