اصول انبارداری و مدیریت انبار

مفاهیم انبار و انباداری و آموزش مدیریت انبارهای صنعتی و کنترل موجودی و روش های خرید و حسابداری انبار

ایمنی در انبارها
نکاتی که برای احداث انبارها و انبارش کالاها باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

1. سطح انبار باید از سطح زمین های اطراف بالاتر باشد.

2. سطح انبار آبگیر و نمناک نباشد.

3. دیوارها و سقف های انبار بدون استثناء باید از مصالح غیر قابل اشتعال بکار برده شود.

4. کف انبارها باید از بتن مسلح و مقاوم باشد تا در برابر وزن اجسام قابلیت تحمل را داشته باشد .

5. کف انبارها باید دارای شیب ملایم باشد تا در صورت شسشتو آب در محل هایی از آن جمع نشود.

6. فاصله بین انبارها باید به نحوی باشد که به راحتی ماشین های آتش نشانی در حد فاصل بین آنها

حرکت کند.

7. درب انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف باشد.

8. پنجره انبارها باید فلزی و مجهز به حفاظت و تور سیمی باشد.

9. داخل انبارها باید به نسبت حجم آن دستگاه تهویه و هواکش داشته باشد.

10. سیم کشی برق باید توکار و از داخل و لوله های مخصوص انجام گیرد و کلید و پریزها و روشنایی

از نوع ضدجرقه باشد .

11. لامپ های روشنایی باید دارای حفاظ با حباب باشد و از دستگاه های حرارتی شعله باز در داخل

 انبارها نبایداستفاده کرد .

12. انبارها باید مجهز به وسائل و ابزار آتش نشانی باشد.

13. فواصل بین هر ردیف از اجناس در انبارهایی که عرض آنها بیش از 20 متر است در نظر گرفته شود.

14. در صورت تردد وسائط نقلیه در داخل انبار اگزوز آن مجهز به فیلتر جرقه گیر باشد.

15. نحوه چیدن بسته ها به روی چیدن آجر به طوری باشد که مهار باشد.

16. فاصله کالاها با دیوار جانبی حداقل 60 سانتی متر باشد .

17. فاصله بین ردیف های کالا باید حداقل 2 متر و ارتفاع آن نباید بیش از 4.5 متر باشد.

18. ارتفاع سقف کالا تا نزدیک ترین روشنایی نباید کمتر از یک متر باشد .

19. استعمال دخانیات اکیداً ممنوع می باشد.

20. مواد ضایع باید از انبار تخلیه شد .

21. هر جنسی جداگانه انبار شود .

22 . انبارش هر کالا مستقیما روی سطح زمین نباشد.

22. محدوده ایمن قفسه ها و وسایل مستقر در انبار مشخص و بوسیه علائم دیداری نشان داده شود.

23. قفسه ها و وسایل مستقر در انبار دارای حفاظ باشند.


شکل زیر یک نمونه از نردبان ایمن مورد استفاده در انبار:

در شکل های زیر محدوده ایمن برای قفسه بوسیله علائم دیداری به رنگ زرد روی کف زمین،  فسه و یا با حفاظ های نصب شده زرد رنگ مشخص گرذیذه است:

در شکل زیر شروع پله های انبار با رنگ زرد مشخص گردیده است:

در شکل های زیر محدوده ایمن وسایل نصب شده در انبار و درب های تردد افراد مشخص شده است:

در شکل های زیر محدوده تردد افراد در انبار جهت جلوگیری از هرگونه برخود با وسایل حمل بار مشخص شده است:

در شکل های زیر در هر چهار راه و سه راهی در لاین های حرکت وسایل حمل بار جهت جلوگیری از برخورد و تصادف از آینه های مقعر شکل نشان دهنده استفاده شده است:

نمونه 1:

نمونه 2:


شکل زیر نمونه ای از حفاظ قفسه:

در شکل زیر مسیر حرکت لیفتراک مشخص شده است:

شکل های زیر نمونه عدم رعابت ایمنی در انبار:

انبارهای مسقف به سه دسته تقسیم می شوند :

1.  انبارهای مواد غذایی، شیمیایی و دارویی.

2.  انبارهای مواد سوختنی و نفتی.

3.  انبارهای مواد خشک .

ویژگی های انبارهای خشک عبارتند از:

1.  باید توجه شود که نورگیر این نوع انبارها از شیشه های مات باشد.

2.  در قسمت بالای انبار از دریچه ها و تهویه استفاده شود.

3.  انبارها باید مجهز به سیستم های اعلام و اطفاء حریق باشد.

4.  فشار آب در داخل لوله های آتش نشانی آنها باید 6 اتمسفر باشد.

5. فضاهای انبار باید غبار روبی شود و شیشه ها و نورگیرها مجهز به تور سیمی باشد.

6. نصب دستگاه آب افشان سقفی ضروری باشد.

7. استفاده از کپسول های CO2، و پودر و گاز.

 

نوع خاموش کننده مورد استفاده جهت اقلام مختلف موجود در انبار:

1- چنانچه حریق در مکانی روی دهد که تجهیزات الکتریکی دارای جریان الکتریسیته در معرض آتش سوزی قرار گرفته باشند در این صورت نباید دستگاه آتش نشانی آب باشد، بلکه بهترین گزینه کپسول CO2 می باشد و می توان از معادل پودر و گاز استفاده کرد.

2- در مواردی که پودر فلزات قابل اشتعال ماننده پودر آلومینیوم یا پودر منیزیم و غیره ... در معرض حریق قرار گیرد و همچنین موادی نظیر کربو دو کلسیم و غیره که با ریختن آب روی آنها ممکن است گاز های قابل اشتغال و قابل انفجار از آنها متصاعد گردد از استعمال آب باید بکلی اجتناب کرد و می توان از سطل شن و ماسه نرم مانع گسترش آتش شد و از پودر مخصوصی که توسط کارخانجات تولید کننده فلز منظور گردیده اقدام به خاموش نمودن نمود.

3- برای خاموش نمودن احتراق حاصل از مقوا، کارتن، کاغذ، چوب بهترین خاموش کننده آب می باشد.

4- برای خاموش نمودن احتراق حاصل از لوله های گاز و یا نشتی گاز و اشتعال مواد جامدات بهترین خاموش کننده کپسول CO2 می باشد.

5- برای خاموش کردن حریق های مایعات قابل اشتعال (ماننده بنزین) و انواع مختلف روغن ها و رنگ ها یا مایع قابل اشتعال معلق در آب، بهترین خاموش کننده کپسول پودر و گاز می باشد.

6 – برای خاموش نمودن اشتعال مواد جامدات می توان از آب استفاده کرد.

 

محل نصب کپسول های آتش نشانی:

معمولا کپسول های آتش نشانی در کنار ورودی و خروجی ها، نزدیک به محل انبارش مواد قابل اشتعال، نزدیک به تابلوهای برق فشار قوی نصب می شوند.

دوره باز شارژ کپسول های CO2 هر شش ماه یک بار و دوره باز شارژ کپسول های پودرو گاز هر یکسال یک بار می باشد، در صورت استفاده از کپسول ها (حتی یک بار) نیاز فوری به شارژ دارند و در فصل زمستان باید اطمینان حاصل نمود که لوله های آتش نشانی انتقال آب جهت انبار در اثر سرما دچار یخ زدگی نشوند.جهت آشنایی با ایمنی و اصول ارگونومی در حمل  دستی بار به لیک زیر مراجعه شود:


ایمنی و اصول ارگونومی در حمل دستی بار


جزوات مرتبط با ایمنی در محیط کار:


سر و صدا و اثرات آن بر سلامت انسان


جزوه شرایط و ویژگی های انبارهای مواد شیمیایی و سموم:


شرایط و ویژگی های انبارهای مواد شیمیایی و سموم