اصول انبارداری و مدیریت انبار

مفاهیم انبار و انباداری و آموزش مدیریت انبارهای صنعتی و کنترل موجودی و روش های خرید و حسابداری انبار

بارکد بین المللی EN13 و ایران کدقبل از مطالعه این موضوع جهت آشنایی با بارکد به مبحث "برخی از فناوری های مورد استفاده در انبار" از صفحه نخست مراجعه شود.


بارکدهای بین المللی EN13:

استانداردهای مختلفی به منظور تولید و استفاده از بارکد وجود دارد،‌ که یکی از  معتبرترین آنها استاندارد EAN UCC می باشد که 90 درصد تجارت جهانی را پوشش می دهد.


در ایران نیز بنا به توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی به بازار جهانی سازمانی با عنوان (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات) زیر نظر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تاسیس گردید وکشور ما با انتخاب این استاندارد به عضویت موسسه بین المللی EAN International درآمد. اغلب بارکدهای استفاده شده با این استاندارد 12 یا 13 رقمی می باشند، نوعEAN 13  یکی از مهمترین نوع بارکد از این استاندارد بوده و در جوامع مختلف استفاده می شود. سه رفم اول این نماد در بر گیرنده کد کشور سازنده محصول (سه رقم اول سمت چپ، مثال: کد ایران 626 می باشد) البته کد بعضی کشورها دو رقمی است  – 5 رقم بعدی کد شرکت سازنده محصول – 4 رقم بعدی کد محصول عرضه شده - رقم آخر کد کنترل (آخرین رقم سمت راست، جهت اطلاع از صحت اطلاعات خوانده شده) میباشد و اختصاص این ارقام از یک استاندارد جهانی پیروی می کند.ایران کد:

ابتدا به ضرورت وجود ایران کد می پردازیم:

ایران کد می تواند یک استاندارد و  زبان مشترک سازمان ها در شناسایی و ردیابی کالا در داخل ایران  قرار گیرد، زیرا نیاز است تا یک ردیابی موثر از تولید کنندگان، مراکز توزیع، سیستم های حمل و نقل،عرضه کنندگان و مشتریان یک کالا، با یک روش هماهنگ و با یک زبان مشترک ایجاد گردد.

نتیجه این زبان مشترک یک جریان سریع و دقیق اطلاعات است، که شرکت ها را قادر مى سازد تازنجیره هاى عرضه بسیار کارایى را ایجاد کنند.


علاوه بر این، یک مدیریت زنجیره تامین Supply Chain Management   مدیرت زنجیره تامین عبارتست از فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با تامین یک کالا در بهینه‌ترین حالت ممکن است. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها، انبارش، مراحل تولید، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می‌باشد، یا به عبارت دیگر زنجیره تامین یک کالا بر تمام فعالیتهای مرتبط با  تولید و تبدیل کالا از مرحله تهیه ماده خام تا تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها را شامل می‌شود، مستلزماستفاده از راهکارهایی است که ضمن جلوگیری از بروز خطا در جمع آوری و ثبت اطلاعات، امکاناتشناسایی و ردیابی کالا را نیز در طول زنجیره حتی در خدمات پس از فروش، به شکلی کاملا مکانیزهفرآهم نماید تا داده های حاصل از ردیابی کالا، به افزایش آگاهی، شناسایی و رفع مشکلات، ایجادتغییرات برای بهبود عملیات و در نهایت افزایش کیفیت و رضایتمندی مشتریان کمک کند.


عدم استفاده از یک استاندارد یکپارچه در کدگذاری کالا حتی در داخل یک سازمان، باعث از همگسیختگی زیر سیستم های اطلاعاتی شده و امکان بهره وری بهینه از سیستم های جامع و یکپارچه را کاهش می دهد.

با توجه به اینکه داشتن ایران کد برای محصولات وارداتی و تولیدی و حتی خدمات در ایران اجباری شده است، ایران کد می تواند، بنا به ضرورت های موجود در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطاتدر زنجیره های تامین و فواید و مزایای آن در اقتصاد و صنعت، زبان مشترکی را بین اعضای خانوادهبزرگ اقتصادی کشور ایران بوجود آورد.


هدف از راه اندازی کد ملی (ایران کد):

این طرح با هدف کمک به شکل گیری بازار شفاف، روان و کارآمد، ایجاد امکان عرضه مستقیم کالا، تحقق تامین حداکثر نیازها از منابع داخلی، ایجاد شفافیت اقتصادی، سلامت اقتصادی و حل معضل قاچاق کالا در کشور اجرا می شود.


 کد ملی (ایران کد):

کد ملی کالا از 16 رقم تشکیل شده است که 7 رقم اول آن راجع به اطلاعات ماهیتی کالاست و از ساختار طبقه بندی ملی اقلام که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تولید می شود استخراج  شده و به آن کد عمومی کالا یا کلید کد می گویند و در کل کشور برای یک محصول خاص مشترک می باشد، 5 رقم دوم کد عضویت شرکت است که مرکز به هر شرکت یک کد اختصاص می دهد، 4 رقم آخر اطلاعات شرکتی کالا را در بر می گیرد که توسط شرکت تولید کننده کالا یا واردکننده کالا باتوجه به سیاست های کدگذاری خود به آن اختصاص می دهد.

توضیح اینکه وقتی نیاز به این است که کالای تولیدی صادر شود این امر با الصاق بارکد استاندارد بین المللی EAN 13 (قبلا توضویح داده شد) بر روی محصول تولیدی انجام می پذیرد.