X
تبلیغات
زولا

اصول انبارداری و مدیریت انبار

مفاهیم انبار و انباداری و آموزش مدیریت انبارهای صنعتی و کنترل موجودی و روش های خرید و حسابداری انبار

برخی مباحث مدیریت انبار


بخش دوم:


گردش فیزیکی اقلام انبار (Physical flow) :

در واحدهای تجاری تولیدی لازم است، که موجودیهای انبار به طور منظم گردش داشته و همواره کالاهای جدید و تازه در دسترس باشد و محموله های قدیمی تر که به فساد نزدیکتر است زودتر مصرف شود، در کارخانجات صنعتی می بایست ابتدا کالای زودتر تولید شده بفروش برسد و از ماندن زیاد و فساد آن جلوگیری گردد، بدین روش که از اولین موجودیها اول استفاده می شود (اولین موجودی های انبار اول از انبار خارج می شود)، 

به این روش "اولین صادره از اولین وارده" یا (First in first out) یا FiFO  گویند. 


اما در برخی موارد، ‌روش اولین صادره آن معمولاً از آخرین محموله وارده به انبار که در سطح اولویت بالاتر قرار گرفته است، صورت می گیرد: ‌

به این روش "اولین صادره از آخرین وارده"   (LIFO ،(Last in first out  گویند، 

از این روش موقعی که آخرین ورودی به انبار (معمولا حاصل از خرید یک کالا و ورود آن به انبار) دارای تاریخ انقضاء زوتر نسبت به محموله های قبلی وارد شده باشد، استفاده می شود.


در صورتی که از لحاظ تاریخ مصرف یا ترکیب شیمیایی کالاها ماندن آنها اشکالی نباشد و کالای جدید روی کالای قدیمی یا جلو کالای قدیمی باشد، می توان از هر یک از دو روش مصرف انتخابی نیز بهره جست، معمولا در اکثر صنایع از روش FIFO استفاده می شود و بهترین روش گردش موجودی می باشد، اگر در یک شرکت یا کارخانه صنعتی از روش فایفو جهت ریالی کردن استاد انبار خود استفاده می کند بهتر آن است که خروج جنس از انبار هم بر اساس سیستم فایفو باشد (جهت اطلاع در این زمینه مراجعه شود به مبحث "حسابداری انبار" از صفحه نخست).


شکل های زیر نشان دهنده مفوم فایفو و لایفو:

هر سازمان باید از یک سیستم گردش موجودی قابل قبول به منظور بهینه سازی زمان گردش و تضمین انجام سیستم FIFO و LIFO استفاده نماید و برای این منظور می بایست سابقه تاریخ انقضاء کالاهای موجود در انبار به صورت مدون نگهداری شود.


روش های اجرای فایفو FIFO:

- می توان بر روی کالاهایی که باید طبق FIFO زودتر از انبار خارج شوند کارت مخصوصی چسبانده شود و کالاهای دارای کارت ابتدا خارج شود.


- بین پارتی جدید و قدیم فاصله می گذارند تا از هم جدا باشند، و پارتی قدیمی ابتدا خارج می شود.


- روش متحرک: در این روش اجناس را روی قفسه یا پالت متفاوت متحرک قرار داده و کالا از یک طرف برداشته و اجناس تازه را وارد طرف دیگر می کنند و بعد از اتمام ظرف اول، ظرف دوم جایگزین می شود در ادامه تصاویری بصورت نمونه قرار گرفته است.


- برای هر جنسی در انبار دو برابر مساحتی را که لازم دارد تعیین می کنند، این مساحت را به دو قسمت تقسیم می نمایند و پارتی اولی را در یک قسمت می گذارند و از آن استفاده می کنند و پارتی دوم را  در قسمت دیگر آن می گذارند و تا جنس اول تمام نشود از جنس پارتی دوم استفاده نمی شود، در این روش همیشه جهت برداشت جنس را باید تعیین نمود.


- اجناس قدیمی برروی یا جلوی اجناس جدید چیده می شود تا اجناس قدیمی در دسترس باشنددر شکل های زیر با ایجاد قفسه هایی با کفی های ریلی و شیب دار نمودن کف قفسه فایفو اجرا شده است به این صورت که اجناس از یک طرف قفسه وارد و در طرف دیگر قفسه اجناس قدیمی روی غلطک ها حرکت کرده و در دسترس قرار می گیرند و اجناس از این قسمت خارج می شوند:


- نحوه تعبیه غلطک ها روی کفی قفسه در تصاویر زیر نشان داده شده است این قفسه ها برای قرار دادن پالت قطعه استفاده می شود، همانطور که مشاهده می کنید کف قفسه دارای شیب ملایم می باشد:- در شکل زیر وجود stopper (قرمز رنگ) در انتهای شیب جهت جلوگیری از سقوط پالت نشان داده شده است:- شکل زیر نحوه اجرای روش فوق را نشان می دهد، بدین صورت که اجناس از سمت چپ بارگزاری شده و از سمت راست خارج می شوند (جریان حرکت پالت ها با فلش نشان داده شده است):
- در شکل زیر  چگونگی حرکت پالت های با مشخصه رنگ قرمز و زرد و قرار گرفتن در اولویت های بعدی نشان داده شده است:- در شکل های زیر نحوه تعبیه ریل غلطکی در قفسه ها جهت انبارش انواع کاذیه قطعه نشان داده شده است (کاذیه ها از سمت چپ وارد و از سمت راست خارج می شوند):

 


- شکل زیر یک نمونه از اجرای روش فوق:در شکل زیر با ایجاد قفسه هایی با امکان حرکت وسیله حمل بار (Drive in rack) در بین قفسه فایفو رعایت شده است به این صورت که عملیات بارگذاری از یک طرف و عملیات بازیابی پالت از طرف دیگر انجام می پذیرد (جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به بخش بعدی از همین مبحث):
شکل زیر نشان دهنده اجرای روش فوق جهت انبارش بصورت لایفو: شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام در انبار:

شرایط نگهداری و محیطی برای تمامی اقلام در انبار تعیین و اجرا می شود. این شرایط می تواند شامل مواردی همچون: دما، رطوبت، نور، انبارش در مجاورت قطعات دیگر، میزان انبارش روی هم و... باشد. در همین رابطه لیستی از تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری و کنترل شرایط مورد نظر در انبار نیز باید مشخص شده و تهیه می شود، همچنین تعداد چیدمان ظروف و پالت بر روی یکدیگر در داخل انبار و در زمان حمل موقع حمل با لیفتراک، جرثقیل یا بصورت دستی و تعداد انبارش مجاز از ظروف و پالت ها بر روی یکدیگر در داخل وسیله نقلیه حمل بار رو به بیرون سازمان می بایست برای تمامی اقلام  تهیه گردد.


شکل های زیر نشان دهنده لزوم تعیین شرایط حمل:

  


شکل زیر نشان دهنده جابجایی بیش از مقدار (راننده دید رو به جلو ندارد):شکل زیر نشان دهنده حمل بار سنگین تر از ظرفیت لیفتراک: ادامه در بخش سوم...

  لینک به : بخش اول / بخش دوم / بخش سومبخش چهارم